Publicado: 28 de Septiembre de 2017 a las 08:58

La Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD), és una llei orgànica espanyola que té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor, intimitat i privacitat personal i familiar. Va ser aprovada per les Corts Generals el 13 de desembre de 1999. Aquesta llei es desenvolupa fonamentant-se en l'article 18 de la constitució espanyola de 1978, sobre el dret a la intimitat familiar i personal i el secret de les comunicacions. El seu objectiu principal és regular el tractament de les dades i fitxers, de caràcter personal, independentment del suport en el qual siguin tractats, els drets dels ciutadans sobre ells i les obligacions d'aquells que els creen o tracten.